Zápis do škôlky

Materská škola Pivonková 9, 821 01 Bratislava

s elokovanými pracoviskami Astrová 5, Nevädzová 12 a Šalviová 5

Ž i a d o s t i

na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej
školy k septembru 2023 sa budú prijímať

od 2. mája do 5.mája 2023

Viac informácií na mslienka.sk/zapis

Nevädzová 12, 821 01 Bratislava
02/43 42 43 17

Materská škôlka Lienka © 2024