Zápis do škôlky

Materská škola Pivonková 9, 821 01 Bratislava

s elokovanými pracoviskami Astrová 5, Nevädzová 12 a Šalviová 5

Ž i a d o s t i

na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej
školy k septembru 2021 sa budú prijímať

od 3. mája do 7.mája 2021

Viac informácií na mslienka.sk/zapis

Nevädzová 12, 82101 Bratislava
02/43 42 43 17

Materská škôlka Lienka © 2022