Vitajte v Materskej škôlke Lienka
Nevädzová 12, 821 01 Bratislava
02/43 42 43 17

Domov

materská škôlka
Lienka
Vaša škôlka viac o nás materska skolka lienka logo nevadzova 12 Bratislava ruzinov
naše krúžky &
Aktivity
Bohatý výber krúžkov a aktivít viac o krúžkoch materska skolka lienka logo nevadzova 12 Bratislava ruzinov
Materská škôlka
Lienka
Zameraná na pohybovú a tanečnú výchovu Zistite viac materska skolka lienka logo nevadzova 12 Bratislava ruzinov

Materská škôlka Lienka

O NÁS
Materska skolka Lienka Nevadzova 12 Bratislava
Materská škôlka Lienka Nevädzová 12, Bratislava je elokované pracovisko Materskej školy Pivonková 9, Bratislava

Na základe zriaďovacej listiny Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Ružinov je od 1. apríla 2004 Materská škola Pivonková 9 právnym subjektom s elokovanými pracoviskami na Astrovej č. 5, Nevädzovej č. 12 a Šalviovej č. 5. Pod MŠ Pivonková 9 patrí 15 tried (zhruba 360 detí), 30 učiteliek a 25 nepedagogických zamestnancov.

Dalšia Akcia

VODNÉ ZVIERATKÁ   23 OKTÓBRA, 2020

Fotogaléria

Zo školského dvora a tried
  • Trieda našich prvákov
  • Z nášho dvora
  • Naše miesta na akcie
  • Naše priestory na krúžky
Nevädzová 12, 82101 Bratislava
02/43 42 43 17

Materská škôlka Lienka © 2020