Vitajte v Materskej škôlke Lienka
Nevädzová 12, 821 01 Bratislava
02/43 42 43 17

Domov

Materská škôlka Lienka

O NÁS
Materska skolka Lienka Nevadzova 12 Bratislava
Materská škola Pivonková 9, elokované pracovisko Nevädzová 12, Bratislava

Na základe zriaďovacej listiny Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Ružinov je od 1. apríla 2004 Materská škola Pivonková 9 právnym subjektom s elokovanými pracoviskami na Astrovej č. 5, Nevädzovej č. 12 a Šalviovej č. 5. Pod MŠ Pivonková 9 patrí 15 tried (zhruba 360 detí), 30 učiteliek a 25 nepedagogických zamestnancov.

Akcie & Udalosti

Nasledujúce akcie

Dalšia Akcia

DEŇ DETÍ  1.JÚN , 2024

Fotogaléria

Zo školského dvora a tried
  • Trieda našich prvákov
  • Z nášho dvora
  • Naše miesta na akcie
  • Naše priestory na krúžky
Nevädzová 12, 821 01 Bratislava
02/43 42 43 17

Materská škôlka Lienka © 2024