Vitajte v Materskej škôlke Lienka
Nevädzová 12, 821 01 Bratislava
02/43 42 43 17

O nás

Materská škôlka Lienka

O nás

Materská škola Pivonková 9, elokované pracovisko Nevädzová 12, Bratislava

Na základe zriaďovacej listiny Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Ružinov je od 1. apríla 2004 Materská škola Pivonková 9 právnym subjektom s elokovanými pracoviskami na Astrovej č. 5, Nevädzovej č. 12 a Šalviovej č. 5. Pod MŠ Pivonková 9 patrí 15 tried (zhruba 360 detí), 30 učiteliek a 25 nepedagogických zamestnancov.

Materska skolka Lienka Nevadzova 12 Bratislava

Zameranie a ciele materskej škôlky

Zameranie materskej škôlky

Naša materská škôlka je zameraná na uplatňovanie kvalitnej predškolskej výchovy, uplatňovanie humánnych podmienok

Rozvíjame partnerský vzťah učiteľ – dieťa

Rešpektujeme potreby, záujmy a osobnosť dieťaťa

Podporujeme individualitu a jedinečnosť každého dieťaťa

 

Ciele materskej  škôlky

Upevňovať a rozvíjať fyzický, psychický a sociálno-emocionálny rozvoj dieťaťa

Rozvíjať osobnosť – rešpektovať jeho práva, individuálne osobitosti, ale aj zmysel pre plnenie požiadaviek

Vytvárať základy osobnej zodpovednosti

HRA – najzákladnejšia činnosť dieťaťa

Rozvíjať fantáziu, tvorivosť, rozumové procesy, pamäť, reč a city

Podporovať komunikačné schopnosti a zlepšovať ich, logopedická starostlivosť v spolupráci s rodičmi

Pripraviť deti predškolského veku na vstup do školy

Nevädzová 12, 821 01 Bratislava
02/43 42 43 17

Materská škôlka Lienka © 2024