Vitajte v Materskej škôlke Lienka
Nevädzová 12, 821 01 Bratislava
02/43 42 43 17

Všetky

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie v MŠ_Pivonková_Astrová_Nevädzová_Šalviová
Oznámenie – Prijímanie do MŠ_2024_2025_Pivonková
Poukázanie 2% z dane
Zápis do škôlky
Zimné prázdniny
Nové atrakcie na detskom ihrisku
Domčeky na detskom ihrisku dostali nový náter
Nová hojdačka a preliezky z 2%
Nové lavičky na ihrisku
Nové vešiaky v umyvárkach z 2%
Nová protislnečná plachta nad pieskoviskom
Nový náter dopravného ihriska
Nevädzová 12, 821 01 Bratislava
02/43 42 43 17

Materská škôlka Lienka © 2024