Vitajte v Materskej škôlke Lienka
Nevädzová 12, 821 01 Bratislava
02/43 42 43 17

Všetky

Škôlka Lienka ZATVORENÁ
Poukázanie 2% z dane
Zápis 2020
Vianočné prázdniny
Nová hojdačka a preliezky z 2%
Krúžky v Škôlke Lienke
Zoznam prijatých detí pre šk.rok 2019/2020
Nové lavičky na ihrisku
Nové vešiaky v umyvárkach z 2%
Nová protislnečná plachta nad pieskoviskom
Nový náter dopravného ihriska
Veľkonočné prázdniny
Nevädzová 12, 82101 Bratislava
02/43 42 43 17

Materská škôlka Lienka © 2020