Stravné predškoláci

Pre koho budú obedy od 1. januára 2019 zdarma a pre koho nie?

  • pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník v materskej škole (tzv. predškoláci) – tí budú  mať obedy zdarma od 1.1.2019, tí, ktorí navštevujú základné školy – tí by mali mať obedy zdarma až od 1.9.2019. Takže ostatné deti v materskej škole, stredné školy atď…NIE.

Čo to znamená obedy zdarma – v akej výške – kedy vznikne nárok na obed zdarma

Napriek všeobecne zaužívanému názvu obedy zdarma, v skutočnosti (a aj podľa znenia príslušného zákona) ide o dotáciu na podporu výchovy dieťaťa  k stravovacím návykom.

Rozumie sa tým zabezpečenie obeda a  iného jedla („strava“).

Dotácia sa poskytuje vo výške 1,20 eur na deň. Poskytne sa za  každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo :

  • výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole.

Režijné náklady v Materských školách na výrobu jedál vo výške 0,40 € /deň budú platiť naďalej rodičia.

!!! Povinnosťou každého rodiča, zákonného zástupcu dieťaťa je : v prípade, že sa dieťa nezúčastní výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole, dieťa odhlásiť zo stravy deň vopred do 14:00, vo výnimočných prípadoch, ak dieťa ochorie, je možnosť odhlásiť dieťa aj nasledujúci deň najneskôr však do 7:45 hod. ráno. Po tejto hodine nebude odhlasovanie na ten deň akceptovateľné. Nakoľko sa jedná o “Dotáciu”, ktorá sa zúčtováva s poskytovateľom dotácie a ak rodič svoju povinnosť nesplní a svoje dieťa neodhlási – bude sa mu účtovať hodnota celodennej stravy v plnej výške t. j. 1,34 € za každý neodhlásený deň. !!!!!

Nevädzová 12, 821 01 Bratislava
02/43 42 43 17

Materská škôlka Lienka © 2024