Zápis do škôlky

Materská škola Pivonková 9, 821 01 Bratislava

s elokovanými triedami v objektoch Astrová 5,Nevädzová 12 a Šalviová 5  

Riaditeľka Materskej školy Pivonková 9 informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.  o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. , rodičov a verejnosť, že  žiadosti na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie  do materskej školy k septembru  2020  sa budú prijímať elektronicky

od 4. mája do 7.mája 2020

Povinné čítanie na podstránke www.mslienka.sk/zapis

Nevädzová 12, 82101 Bratislava
02/43 42 43 17

Materská škôlka Lienka © 2022