Škôlka Lienka otvorená od 1.6.2020

Milí rodičia,

Nástup do škôlky bude od 1. júna v čase od 7,00 do 16,00 najneskôr. Príchod bude iba v čase od 7,00 do 8,00 !!!!! za mimoriadnych opatrení a to nasledovne:

Rodičia by nemali vstupovať do šatní, ale výnimku dáme rodičom 1. a 2. triedy pre menšie deti tak, že v šatni budú najviac dvaja rodičia.

Vstup do budovy bude povinný pre rodičov s rúškom. Dieťa nemusí mať rúško ani v interiéri ani v exteriéri. Je potrebné, aby ste priniesli s dátumom 1. júna vypísané vyhlásenie a aj prehlásenie o zdravotnom stave Vášho dieťaťa, ktorý si skontrolujeme.

Každý deň ráno budú mať pani učiteľky z poobedňajšej smeny hodinovú službu pri prijímaní detí a meraní teploty ako aj preberaní jednotlivých tlačív. Vstup rodičov bude obmedzený kreslami. V priestoroch škôlky budú dezinfekčné prostriedky na ruky, tak poprosím, aby ste si dezinfikovali ruky.

Návleky sa nebudú používať, koberce zo šatní sa odložia, aby bolo možné všetko umývať a dezinfikovať. Z dôvodu počtu postelí je možné mať v skupine 10 detí. Ak niekto pôjde na obed treba túto informáciu povedať pani učiteľke. Stravovanie bude prebiehať tak ako je u nás zaužívané v triedach. Deti si nebudú prinášať a odnášať žiadne taniere a tácky. Poobede budú deti ak počasie dovolí vonku.

Prosím nezdržiavať sa ani v priestoroch škôlky ani poobede keď prídete pre deti, aby sa nevytvárali žiadne skupiny. 

Je potrebné, aby deti mali v skrinke ruksaky s vodou a svoje vreckovky.
Poprosím, kto nepríde do 8,00 tak ho odhlasujeme zo stravy a preto nám netreba volať!

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa

  Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa

Nevädzová 12, 82101 Bratislava
02/43 42 43 17

Materská škôlka Lienka © 2022