Informácie k nástupu do MŠ

Milí rodičia,

Začiatok školského roka 2020/2021 bude opäť pre nás všetkých náročný a preto Vás prosíme o dodržiavanie nasledovných pokynov.

Vypísať a vytlačiť vyhlásenia a priniesť v prvý deň a odovzdať triednej učiteľke.

Pri vstupe do budovy rodič použije dezinfekciu hneď v prvej miestnosti, kde máme návleky. Dieťa použije dezinfekciu v blízkostí šatni.
Do triedy príde dieťa v sprievode jedného rodiča a odovzdá obidve tlačivá. Pani učiteľka v krátkosti zistí stav dieťaťa. Dieťa vstupuje výhradne iba do svojej triedy a bez akýchkoľvek hračiek.

Škôlka Lienka bude otvorená od 7,00 do 17.00. V prípade priaznivého počasia budeme vonku, ak počasie nebude priaznivé budeme v triedach.

Tlačivá vypíšte a vytlačte (tlačivá sú editovateľné, vypísať priamo v Adobe Acrobat Reader alebo inom pdf programe).

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

Nevädzová 12, 82101 Bratislava
02/43 42 43 17

Materská škôlka Lienka © 2022